• +98 45 3387 3425-6
  • mobadelsazan1388@gmail.com
/ محصولات / دستگاه تِرنر قالب پنیر
مشخصات
کاربرد
مجهز به:
شاسی تمام استیل با چرخ های ضد زنگ
جک های پنوماتیکی دوگانه
سیستم کنترل پنوماتیک
سیستم کشش مکانیکی
ظرفیت: متناسب با میزان تولید
ترنر قالب پنیر ( چرخاننده ) باعث می شود تا فیلتر قالب چندگانه با چرخش در فواصل زمانی مشخص تسریع شود وآب پنیر گرفته شده و پنیر به آرامی شکل بگیرد.